Безособові форми дієслова: герундій

Переглядів:  869
Індекс: 00499
Безособові форми дієслова: герундій : навчально-методичний посібник / уклад. В. С. Кузьміна, Т. К. Меркулова, О. Д. Нефьодова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 76 c.

Навчально-методичний посібник складається з 11 розділів та додатка, що за змістом охоплюють категорії, форми, функції та особливості вживання такої безособової форми дієслова, як герундій. Навчальний матеріал подається у формі теоретичних вказівок та вправ англійською, українською та російською мовами, що забезпечує опанування правил вживання герундію в різних синтаксичних функціях і контекстах. Методичні вказівки призначені для роботи студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі англійської мови, студентів філологічних та перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння правильного вживання герундію нарівні з іншими безособовими формами дієслова.