Біотехнологія вищих рослин: культура in vitro

Переглядів:  1062
Індекс: 00566
Біотехнологія вищих рослин: культура in vitro : навчально-методичний посібник / О. О. Авксентьєва, В. В.  Шулік. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. ‒ 92 с.

У навчально-методичному посібнику розглядаються основні методи культур in vitro, які використовуються в біотехнології вищих рослин. Наведено особливості організації біотехнологічної лабораторії, відомості про живильні середовища та методи стерилізації рослинного організму. Дана характеристика основних культур in vitro: калусна, суспензійна, культура поодиноких клітин, ізольованих протопластів, гаплоїдних клітин. Представлено методи мікроклонального розмноження рослин. Для студентів біологічних та біотехнологічних спеціальностей, викладачів, аспірантів, фахівців, що працюють у галузі біотехнології рослин.

Ключові слова: