Флуоресцентна мікроскопія у дослідженні клітин

Переглядів:  313
Індекс: 00781
Флуоресцентна мікроскопія у дослідженні клітин : методичні рекомендації для студентів біологічного факультету спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / О. В. Лавінська. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 32 с.

У методичних рекомендаціях наведено основні відомості, необхідні для виконання лабораторних робіт, присвячених застосуванню флуоресцентної мікроскопії у дослідженні клітин, детально розглянуто правила роботи на флуоресцентному мікроскопі, подано питання для самоперевірки засвоєного матеріалу. Рекомендації складено відповідно до програми дисципліни «Біологія клітини», яка викладається студентам 1 курсу спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.