Фрагментарна проза в українській літературі кінця XIX—початку XX століття

Переглядів:  686
Індекс: 00635
Фрагментарна проза в українській літературі кінця XIX—початку XX століття: Навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. 32 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів спеціалізації «українська мова і література», які вивчають історію української літератури як основну фахову дисципліну, проте з певними скороченнями може використовуватися студентами спеціалізацій «слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська», «слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська» в курсі «Історія української літератури кінця XIX—початку XX ст.». Видання містить вимоги до знань і вмінь студентів; програму спеціального курсу; перелік рекомендованих художніх текстів, довідкової літератури, підручників, науково-теоретичних праць; теми для самостійної роботи студентів; плани практичних занять; поради щодо підготовки до практичних занять і виконання самостійної роботи; критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях і виконання ними самостійної роботи; питання до заліку (іспиту).

Ключові слова: