Господарське право: робоча навчальна програма та матеріали до семінарських занять та самостійної роботи (для студентів неюридичних спеціальностей)

Переглядів:  653
Індекс: 00578
Господарське право: робоча навчальна програма та матеріали до семінарських занять та самостійної роботи (для студентів неюридичних спеціальностей) / укладач Т. В. Лісніча. – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – 44 с.

Навчально‐методичний комплекс із курсу «Господарське право» розроблений для використання у вищих навчальних закладах освіти III–IV рівнів акредитації для підготовки фахівців неюридичних спеціальностей та складається з таких розділів: вступ, тематичний план, зміст програми, контрольні запитання, завдання та задачі до семінарських занять та запитання для проміжного контролю, перелік запитань для складання іспиту (заліку) і список рекомендованої літератури та нормативно‐правових актів. Курс «Господарське право» розрахований на студентів неюридичних спеціальностей, які мають базові, елементарні уявлення про право та володіють базовими знаннями, здобутими в процесі вивчення курсу «Правознавство».

Ключові слова: