Державний фінансовий контроль

Переглядів:  308
ISBN: 
978-966-285-436-7
Індекс: 00628
Державний фінансовий контроль : підручник / А. В. Хмельков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 228 с.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної пограми з дисципліни «Державний фінансовий контроль». За допомогою теорії розкривається сутність державного фінансового контролю та його структурних елементів: суб’єктів, об’єктів, предмета, видів, форм і методів. Прикладний зміст полягає у застосуванні набутих теоретичних знань до розв’язання складних задач і проблем під час функціонування суб’єктів державного фінансового контролю. Досліджено та проаналізовано національне законодавче підґрунття та досвід міжнародних інституцій щодо питань функціонування державного фінансового контролю. Підручник сприяє у набутті здобувачем вищої освіти, фахових компетентностей з такої галузі професійної діяльності, як державний фінансовий контроль. Підручник буде корисним для здобувачів вищої освіти з галузі знань «Управління та адміністрування», науковців, фахівців у сфері державного фінансового контролю та працівників фінансових служб підприємств, установ, органів державної влади і місцевого самоврядування.