Deutsch fur Historiker

Переглядів:  702
ISBN: 
978-966-623-969-6
Індекс: 00414
Бєлозьорова О. М. Deutsch fur Historiker : навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей / О. М. Бєлозьорова, С. М. Корінь. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 144 с.

Посібник розрахований на студентів I i II курсів історичного факультету денної форми навчання. Він складається зі вступного (6 уроків), основного (8 уроків) і додаткового курів (8 уроків). Мета посібника – повторити і закріпити базовий граматичний матеріал, уже знайомий студентам зі шкільного курсу вивчення німецької мови, збагатити запас фахової лексики й перейти під керівництвом викладача до вивчення більш складних граматичних тем, потрібних для читання та розуміння матеріалу, необхідного для комунікації спеціалістів -істориків.