Екологія контакту в англомовному дискурсі

Переглядів:  238
ISBN: 
978-966-285-557-9
Індекс: 00661
Екологія контакту в англомовному дискурсі : монографія / В. О. Самохіна, О. В. Шпак. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 188 с.

Монографію присвячено комунікативній категорії КОНТАКТ, яка досліджується з позицій сучасного напряму – еколінгвістики. У межах цього напряму комунікативну категорію КОНТАКТ розглянуто у різних типах англомовного інституційного і неінституційного дискурсів, в яких вона виявляє сукупність норм та правил мовленнєвої поведінки, організує і регулює комунікативний процес. Для філологів, лінгвістів, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами еколінгвістики, функціонально-комунікативної лінгвістики та дискурсології.

Ключові слова: