Електрика та магнетизм

Переглядів:  317
ISBN: 
978-966-285-419-0
Індекс: 00625
Електрика та магнетизм : підручник для студентів інженерно-фізичних факультетів / М. О. Азарєнков, Л. А. Булавін, В. П. Олефір. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 564 с. (Серія «Підручник з фізики для університетів» : за загальною редакцією Л. А. Булавіна).

В підручнику викладено основи електромагнітних явищ. Підручник складається з короткого огляду історії розвитку електромагнетизму, 10 розділів, додатків, предметного та іменного покажчика. Значна увага приділяється детальному аналізу основних законів та фізичному змісту величин, що характеризують електромагнітні явища. Підручник характеризується великою кількістю рисунків, графіків та схем, що допомагають якісному та образному засвоєнню знань. Для поглибленого вивчення законів електромагнетизму в кінці кожного розділу розв’язуються характерні задачі та даються завдання з відповідями для самостійного розв’язування. Для студентів фізичних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Ключові слова: