English for Geologists

Переглядів:  719
ISBN: 
978-966-623-917-7
Індекс: 00099
Черкашина Н. І. English for Geologists : навчальний посібник / Н. І. Черкашина, В. О. Ужик, І. М. Авдєєнко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 332 с.

Навчальний посібник «English for Geologists» являє собою університетський курс англійської мови для підготовки фахівців з напрямів «Гідрогеологія» та «Геологія». Посібник призначено для розвитку навичок читання, перекладу, анотування, реферування аутентичних текстів англійською мовою з історії геології, загальних напрямів геології та споріднених з нею наук, а також формування знань і вмінь професійного та повсякденного спілкування. Структура посібника дає можливість викладачеві вибрати оптимальні шляхи організації як аудиторної, так і самостійної роботи студентів з урахуванням рівня їхніх знань.