ENGLISH FOR LAW

Переглядів:  985
Індекс: 00415
Манжос Я. Ю. ENGLISH FOR LAW : навчальний посібник для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародне право» / Я. ІО. Манжос. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 136 с.

Цєй навчальний посібник відповідає вимогам нової Программ МОН України з англійської мови для професійного спілкування, прийнятій у 2005 p. i призначеній для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародне право». Посібник адресовано студентам, які досягли рівня володіння мовою В1 за європейською шкалою на початок занять, та допоможе досятти рівня володіння мовою В2 + (С1) після закінчення курсу. Посібник складаєгься з шести уроків, зміст яких відповідає теоретичному матеріалу, який студенти вивчають на заняттях в спеціальності. Система вправ забезпечує ефективне і досконале засвоєння студентами лексики та вироблення стійких навичок та вмінь робота з англомовними юридичними текстами, писемної та усної англомовної комунікації за фахом.