Фізичний практикум з електрики та магнетизму

Переглядів:  175
ISBN: 
978-966-285-511-1
Індекс: 00674
Фізичний практикум з електрики та магнетизму : навчальний посібник / В. П. Олефір. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 188 с.

У посібнику наводяться теоретичні знання, необхідні для виконання лабораторних робіт, електричні схеми, методи визначення фізичних величин, порядок виконання та обробки отриманих експериментальних даних, форми представлення отриманих результатів та контрольні питання, відповіді на які дозволяють проконтролювати знання студентів. Посібник містить велику кількість схем, рисунків і таблиць, які допомагають якісному оволодінню методами вимірювань характеристик електромагнітного поля та набуттю необхідних практичних навичок.

Ключові слова: