Фізіологія та біохімія рослин

Переглядів:  722
Індекс: 00721
Фізіологія та біохімія рослин: збірник завдань для самостійної роботи студентів / В. В. Жмурко, В. Ф. Тимошенко, О. О. Авксентьєва та ін. ; за заг. ред. проф. В. В. Жмурка. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 132 с.

У збірнику представлені завдання для самостійної роботи з нормативних курсів «Структурна ботаніка: Анатомія рослин» та «Фізіологія і біохімія рослин» та 6 спеціальних курсів для бакалаврів та 5 спеціальних курсів для магістрів – загалом 13 навчальних дисциплін. Завдання для самостійної роботи включають у себе до 100 питань різної категорії складності – тестові завдання, завдання на встановлення відповідності, правильної послідовності, відкриті питання та ін. Структура видання дозволяє успішно його використовувати для позааудиторної та аудиторної самостійної роботи студентів, в процесі підготовки до лабораторних, семінарських, практичних занять та поточного і підсумкового контролю. Збірник призначений для студентів закладів вищої освіти, що вивчають дисципліни з біології рослин.