Геологічні умови вилучення залишкових запасів і дорозвідки родовищ вуглеводнів північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини

Переглядів:  861
ISBN: 
978-966-285-098-7
Індекс: 00199
Абєлєнцев В. М. Геологічні умови вилучення залишкових запасів і дорозвідки родовищ вуглеводнів північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини : монографія / В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур’є, Л. О. Міщенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 192 с.

Нарощування сировинної вуглеводневої бази України здійснюється трьома основними напрямками: пошук нових родовищ (покладів); дорозвідка відомих родовищ; оптимізація вилучення залишкових запасів вуглеводнів на родовищах, що розробляються. Робота присвячена впливу геологічних умов на оптимізацію вилучення залишкових запасів. Район досліджень – центральна частина північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. У монографії представлена методика побудов спеціальних геолого-гідродонамічних моделей, яка базується на геологічній моделі та матеріалах розробки покладів вуглеводнів. Визначено, що гідрофобність колектора є однією із закономірних умов дії механізму вибіркового обводнення. Представлено методичний підхід прогнозування руху вибіркових потоків. Запропоновано комплексний параметр оцінки диференціації щільності залишкових запасів вуглеводнів. Обґрунтовано геологічні умови оптимізації їх вилучення. Виділено оптимальні ділянки для вилучення залишкових запасів вуглеводнів. У районі досліджень за результатами аналізу сейсморозвідувальних робіт за методикою 3D встановлено новий перспективний пошуковий об’єкт – лінзовидні клиноформні тіла. Розглянуті можливості дорозвідки візейських відкладів родовищ Котелевсько-Березівської зони. Монографія призначена для фахівців, що займаються пошуками, розвідкою і розробкою родовищ нафти та газу.