Геологія з основами геоморфології (Сучасні геодинамічні процеси)

Переглядів:  1911
ISBN: 
978-966-285-242-4
Індекс: 00387
Карпов В. Г. Геологія з основами геоморфології (Сучасні геодинамічні процеси) : навчальний посібник / В. Г. Карпов. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 108 с.

«Геологія з основами геоморфології» є нормативною дисципліною фахової підготовки бакалаврів з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». У пропонованому посібнику розглядаються екзогенні процеси та їх роль у формуванні та перетворенні рельєфу. Схарактеризовані сучасні підходи й уявлення щодо ролі процесів зовнішньої геодинаміки у формуванні екологічних особливостей окремих територій.