Геотермічні аномалії і нафтогазоносність

Переглядів:  698
ISBN: 
978-966-285-500-5
Індекс: 00618
Геотермічні аномалії і нафтогазоносність : монографія / А. Й. Лур’є. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 160 с.

В роботі розглянуті загальні принципи формування регіонального геотемпературного поля в нафтогазоносних провінціях. Проведено дослідження причин взаємозв’язку аномального температурного поля з нафтогазоносністю осадових відкладів. Визначено роль міграції вуглеводнів в деформації регіонального температурного поля. Обґрунтовано зв’язок геотермічних аномалій і родовищ вуглеводнів з урахуванням процесу їх формування. Встановлено геотермічні особливості зон концентрації найбільших ресурсів вуглеводнів. Показана доцільність і ефективність застосування геотермічних методів розвідки нафтогазоносних структур.

Ключові слова: