Гідродинамічна стійкість стратифікованих в'язких середовищ

Переглядів:  497
ISBN: 
978-966-285-657-6
Індекс: 00728
Гідродинамічна стійкість стратифікованих в'язких середовищ : монографія / О. Л. Андрєєва, В. І. Ткаченко. – Xapкiв : ХНУ iмeнi В. Н. Kapaзінa, 2020. – 204 с.

У монографії викладено новітні результати щодо гідродинамічної стійкості стратифікованих в'язких середовищ. Стратифікація таких середовищ за певних умов може бути нестійкою, наслідком чого є руйнування межі стратифікації. Відомі нестійкості Релея – Бенара, Кельвіна – Гельмгольця, Релея – Тейлора та Релея – Плато розглянуто при врахуванні в'язкості середовищ, що взаємодіють, а також перколяційних граничних умов. Деякі отримані теоретичні результати використані для опису експериментальних даних, що отримані іншими дослідниками або виконані безпосередньо авторами монографії. Показана гарна відповідність теоретичних висновків експериментальним результатам. Викладені в монографії матеріали можуть бути корисні для студентів бакалаврської та магістерської підготовки, аспірантів та науковців, які спеціалізуються в таких галузях, як гідродинаміка, конвективна стійкість нестисливих рідин, прогнозування погодних умов, а також можуть знайти застосування в технічних галузях знань. Іл. – 73, табл. – 10, бiблioгp. – 120 найм.