Інформаційна економіка : моделювання еволюційних процесів

Переглядів:  493
ISBN: 
978-966-285-278-3
Індекс: 00404
Інформаційна економіка: моделювання еволюційних процесів : монографія / К. Ю. Кононова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 312 с.

У монографії на підставі постулатів еволюційної економічної теорії досліджуються феномени інформаційної економіки на макро- та мікрорівнях. Обґрунтовано методику ідентифікації стадій розвитку інформаційної економіки, запропоновано модель зміни макрогенерацій. На підставі авторської концепції еволюції популяції економічних агентів розроблено мультиагентну модель. З використанням комплексу моделей взаємодії користувачів соціальних мереж досліджено еволюційні механізми їх розвитку. Для фахівців в області економіко-математичного моделювання, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами економічної еволюції та розвитку інформаційної економіки.