International Law for students of economics

Переглядів:  686
ISBN: 
978-966-285-032-1
Індекс: 00187
Касьянова В. Г. International Law for students of economics : навчальний посібник / В. Г. Касьянова; ред. І. С. Шевченко. – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 204 с.

Навчальний посібник є складовою частиною курсу «Ділова англійська мова» для студентів старших курсів спеціальностей «Міжнародне право», «Міжнародні відносини», «Міжнародна економіка». Посібник також може бути використано у навчальному процесі студентами інших економічних спеціальностей. Пропонується шлях викладання англійської мови через вирішення проблем спецпредметів, які студенти вивчають рідною мовою, в рамках методики викладання іноземної мови для спеціальних цілей. Посібник містить сім основних розділів, в яких розглянуто міжнародне публічне та приватне право, міжнародну правову термінологію, суб’єкти приватного права, суб’єкти міжнародного права, право міжнародних договорів, міжнародне економічне право та міжнародне гуманітарне право.