Інтервенційна радіологія в онкохірургії

Переглядів:  95
ISBN: 
978-966-285-660-6
Індекс: 00725
Інтервенційна радіологія в онкохірургії : монографія / кол авт. ; за ред. проф. Ю. В. Авдосьєва, проф. І. В.  Белозьорова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 440 с.: 345 іл.

Монографія є першою в Україні, у якій наведено аналіз сучасної літератури і власні дані з діагностики і лікування хворих із злоякісними пухлинами різної локалізації за допомогою найчастіше використовуваних методів інтервенційної радіології, зокрема рентгенохірургічних втручань. Методи інтервенційної радіології мають важливе значення як у самостійному паліативному лікуванні злоякісних новоутворень, так і в комбінованому підході із застосуванням інших методів лікування, які значно розширюють можливості надання невідкладної і планової хірургічної допомоги онкологічним хворим, що в кінцевому підсумку істотно поліпшить безпосередні та віддалені результати лікування. Видання призначене для інтервенційних радіологів, онкологів, рентгенологів, хірургів і студентів вищих навчальних медичних закладів.