Інженерна геологія

Переглядів:  576
ISBN: 
978-966-285-552-4
Індекс: 00701
Інженерна геологія : навч. посіб. для студ. природознавчих, будівельних та екологічних спец. вищ. навч. закладів / Г. Г. Стріжельчик, В. Ю. Єгупов, І. В. Храпатова, В. В. Сухов. – Харків : ХНУ імені В.  Н.  Каразіна, 2018. – 440 с., 321 іл, 69 табл. – Бібліогр. : 205 назв.

У навчальному посібнику докладно розглянуті основні розділи інженерної геології: грунтознавство, динамічна і регіональна інженерна геологія. Наведені приклади природних і антропогенних геологічних процесів, їх впливу на будівельні об’єкти та довкілля, а також способи захисту від негативних впливів із використанням сучасної бази нормативних документів. Викладено методику прогнозування й оцінки ризику в умовах антропогенних геологічних процесів і явищ у складі інженерних вишукувань для будівництва. Книга адресована студентам, аспірантам геологічного факультету, а також проектувальникам, будівельникам і працівникам служб захисту від небезпечних процесів.