Історія медицини

Переглядів:  359
ISBN: 
978-966-285-690-3
Індекс: 00748
Історія медицини : навч. посіб. / уклад. : І. В. Белозьоров, Т. С. Міщенко, О. С.  Проценко, М. І. Кириченко, Н. О. Ремньова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 236 с.

Навчальний посібник присвячено головним концепціям, ідеям і подіям історії медицини та призначено для допомоги студентам у вивченні відповідного навчального курсу. Матеріали посібника розкривають головні тенденції розвитку медицини в минулому та їхні наслідки в сучасній медицині. Оформлення посібника відповідає завданню полегшити студентам засвоєння навчального матеріалу. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться історією медицини.