Кінетична теорія хвиль в однорідній плазмі без зіткнень

Переглядів:  362
ISBN: 
978-966-285-494-7
Індекс: 00603
Кінетична теорія хвиль в однорідній плазмі без зіткнень : навчальний посібник [для студентів та аспірантів, які вивчають фізику плазми] / М. О. Азарєнков, І. Б. Денисенко, М. І. Гришанов. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – 176 с.

Навчальний посібник написано на основі лекцій, які читалися авторами протягом багатьох років у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна студентам 4 курсу фізико-технічного факультету, що вивчають курс «Основи фізики плазми». Особлива увага приділена кінетичній теорії хвиль малої амплітуди у плазмі за відсутності зіткнень (між частинками), що вільна від зовнішніх полів, та в анізотропній магнітоактивній плазмі. Зміст посібника відповідає програмі з фізики плазми для студентів класичних університетів, що навчаються за напрямком «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми».