Клімат і гідрологія України

Переглядів:  1190
ISBN: 
978‐966‐285‐576‐0
Індекс: 00648
Клімат і гідрологія України : навчальний посібник / В. Г. Клименко, С. І. Решетченко. – Харків : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2019. – 104 с.

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал з вивчення умов формування кліматичних показників, гідрологічного режиму території України. Розглядаються особливості розподілу кліматичних величин (температури повітря, вологості повітря, атмосферного тиску, швидкість та напрямок вітру, атмосферні опади, сонячна радіація тощо); подана характеристика гідрології суші України, закономірності географічного поширення поверхневих вод, опис конкретних водних об’єктів, їх режим, використання кліматичних і гідрологічних ресурсів. Навчальний посібник рекомендується для студентів‐ географів усіх форм навчання, галузь знань 10 «Природничі науки», напрям підготовки 103 «Науки про Землю», 106 «Географія», освітньокваліфікаційний рівень – бакалавр.

Ключові слова: