Компетентнісний підхід у вищій школі: теорія та практика

Переглядів:  417
ISBN: 
978–966–285–672–9
Індекс: 00745
Компетентнісний підхід у вищій школі: теорія та практика : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. О. А. Жукової, А. І. Комишана. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 264 с. DOI: https://doi.org/10.26565/9789662856729

У монографії на основі аналізу нормативних документів Міністерства освіти і науки України, низки наукових і науково- методичних публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях, власного науково-педагогічного досвіду авторів досліджується спектр проблем, пов’яза них із теорією та практикою компетентнісного підходу у ви щій школі. Для науковців, науково- педагогічних працівників, аспірантів та студентів закладів вищої освіти.