Конспект лекцій зі спецкурсу «Українська лінгвофольклористика»

Переглядів:  639
Індекс: 00651
Конспект лекцій зі спецкурсу «Українська лінгвофольклористика» : навчальний посібник / Р. Л. Сердега. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 228 с.

Пропонований читачам конспект лекцій знайомить із наукою про мову усної народної творчості, з проблематикою відносно нової в україністиці галузі філологічного знання – лінгвофольклористики. Українська лінгвофольклористика має давні традиції, започатковані І. Срезневським, М. Костомаровим, О. Потебнею, П. Житецьким, М. Сумцовим, але виокремлюється вона в окрему навчальну і наукову дисципліну лише в наш час. Для студентів філологічних факультетів і викладачів вищих навчальних закладів.

Ключові слова: