Лінгвосинергетика

Переглядів:  624
ISBN: 
978-966-285-567-8
Індекс: 00667
Лінгвосинергетика : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. С. Піхтовнікова, Т. І. Домброван, С. М. Єнікєєва, О. О. Семенець; за загальною редакцією проф. Л. С. Піхтовнікової. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 296 с.

У підручнику представлено основні напрямки синергетичних досліджень у філології, закладені українськими лінгвістами: синергетика тексту і дискурсу, синергетика словотворення, діахронічна лінгвосинергетика, синергетика поетичного ідіолекту і медійного дискурсу. Базові поняття синергетики використано для виявлення механізмів самоорганізації у мовній системі і дискурсі та синергії літературних творів. Передумови самоорганізації у мові та мовленні, у літературних текстах описано в розділах підручника на рівні, що дозволяє застосовувати для подальших досліджень увесь інструментарій синергетичної парадигми і виявити конкретні механізми самоорганізації в об’єктах вивчення лінгвістики та філології у цілому. Цьому сприяють також попередньо представлені плани розділів, що проблемно націлюють на їх зміст, запитання і завдання до кожної викладеної теми, запропоновані теми рефератів. Для навчальної та наукової роботи філологів; викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів філологічних спеціальностей.