Медична психологія

Переглядів:  347
Індекс: 00734
Медична психологія : навчальний посібник у двох частинах. Частина 1. Загальні питання медичної психології / Т. С. Міщенко, М. В. Савіна, Д. В. Штриголь. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 112 с.

Видання містить теоретичний матеріал для підготовки до практичних занять із медичної психології. Висвітлюються предмет, завдання, структура, основні поняття і методологічні основи медичної психології, особливості методів психологічного дослідження. Розглянуто сучасні підходи до вивчення особистості, пізнавальної й емоційно-вольової сфери. Подані питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи. Посібник призначений для набуття теоретичних знань і практичних навичок діагностики та кваліфікації особистості та психічних процесів. Він розрахований на студентів медичних закладів вищої освіти, майбутніх медичних психологів, лікарів різних спеціальностей і практичних психологів.