Менеджмент: простір варіантів

Переглядів:  603
ISBN: 
978-966-285-658-3
Індекс: 00733
Менеджмент: простір варіантів : навчальний посібник / за заг. ред. Г. О. Дорошенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 520 с.

Даний навчальний посібник знайомить читача з теорією та практикою сучасного менеджменту, охоплює широке коло питань, що розкривають роль менеджменту у забезпеченні ефективності підприємницької діяльності. Навчальний посібник необхідний студентам,викладачам, а також тим, хто починає чи вже працює у бізнесі, не маючи відповідної фахової освіти. Завдяки розкритим у навчальному посібнику законам ефективного управління, читач отримає необхідні поради, навчиться не програмувати свої дії, а створювати власну стратегію успіху.