Методи машинного навчання у задачах системного аналізу і прийняття рішень

Переглядів:  555
ISBN: 
978-966-285-627-9
Індекс: 00737
Методи машинного навчання у задачах системного аналізу і прийняття рішень : монографія / В. Є. Стрілець, С. І.  Шматков, М. Л. Угрюмов та ін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 160 с.

Системний аналіз пронизує всі аспекти сучасного життя, його методи використовуються як у природничих, технічних галузях, та і у суспільних. У монографії узагальнені особливості, властивості, структура та етапи системного аналізу. Окремо розглянуті задачі та методи прийняття рішень із точки зору системної методології. Сформульовані постановки задач прийняття рішень і багатокритеріальної оптимізації в умовах невизначеності вхідних даних. Запропоновані методи машинного навчання під час розв’язання задач прийняття рішень, багатокритеріальної стохастичної оптимізації на основі штучних нейронних мереж та еволюційних алгоритмів. Наведені результати застосування розглянутих методів під час робастного оптимального проектування й інтелектуального діагностування систем і процесів. Для студентів, аспірантів, наукових співробітників факультетів комп’ютерних наук; математики і інформатики; радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем; фізико-технічного факультету.