Міжнародна статистика

Переглядів:  15
ISBN: 
978-966-285-673-6
Індекс: 00749
Міжнародна статистика : навчальний посібник / О. С. Корепанов, В. М. Соболєв, Т. Г.  Чала та ін. ; за ред. В. М. Соболєва, Т. Г. Чалої. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 444 с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу «Міжнародна статистика» для економічних факультетів ЗВО. У посібнику наведена методика отримання статистичних даних, подана система статистичних показників, порядок їх обчислення та використання для аналізу стану та розвитку світового господарства. Для економістів, викладачів, аспірантів, студентів (різних форм навчання) економічних факультетів ЗВО.