Міжнародний маркетинг

Переглядів:  427
ISBN: 
978-966-285-437-4
Індекс: 00584
Міжнародний маркетинг : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. С. Рахман. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 180 с.

Навчальний посібник укладено з метою надання допомоги майбутнім спеціалістам в області маркетингу, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних економічних відносин та інших економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також фахівцям, зайнятим зовнішньоекономічною діяльністю, в оволодінні основами міжнародного маркетингу.
Основні положення навчального курсу дисципліни викладено двома мовами з використанням схем, рисунків та таблиць; після кожної теми наведено питання для контролю знань. Практична частина містить тести, розрахунково-аналітичні та ситуаційні завдання. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, що вивчають маркетинг та менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.