Німецький прозовий шванк: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти

Переглядів:  767
ISBN: 
978-966-285-439-8
Індекс: 00585
Німецький прозовий шванк: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти : монографія / Л. С. Піхтовнікова, Я. В. Мукатаєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 156 с.

У монографії досліджено німецькомовний шванк у системній єдності когнітивних та прагмастилістичних аспектів. Системний підхід, що поєднує когнітивні, стилістичні та прагматичні чинники, виявив багатство вимірів шванку: наявність авторських мовленнєвих стратегій для реалізації цілей шванку, створення концептів у текстах й рівні розуміння тексту, а також композиційно-стилістичні особливості. Композиція шванку розглядається як лінгвостилістичне явище, в якому корелюють рівні композиції, композиційно-мовленнєві форми, стильові риси та їх мовленнєва реалізація. Для аналізу текстових концептів шванку авторами розроблено нову оригінальну методику. Авторське визначення дискурсу шванку встановлює його комунікативно-прагматичний та жанровий статус, а також його духовно-символічну сутність. Результати дослідження є внеском у прагмастилістику та когнітологію, зокрема у стилістичну, прагматичну і когнітивну концепції сатиричних текстів, і відкривають перспективи подальших досліджень шванку та інших споріднених форм. Для наукової роботи філологів: викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів філологічних спеціальностей.