Основи наукових досліджень

Переглядів:  974
Індекс: 00257
Адаменко М. І. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій / М. І. Адаменко, М. В. Бейлін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 188 с.

Конспект лекцій призначено для формування цілісного уявлення про основи наукової діяльності та для формування загальнонаукового категоріального апарату, надання базового уявлення про системний підхід, логіку процесу наукового дослідження, загальнонаукові методи пізнання, використання моделей і моделювання у наукових дослідженнях. Докладно висвітлено такі питання, як методика і техніка виконання та подання результатів наукових досліджень, уміння вести публічну дискусію. Розглянуто окремі аспекти психології наукової творчості та основні науково-етичні проблеми. Для студентів, магістрів, аспірантів і викладачів ВНЗ.

Ключові слова: