Основи наукових досліджень

Переглядів:  660
ISBN: 
978-966-285-448-0
Індекс: 00649
Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 204 с.

Розглядаються загальні відомості про науку, наукові картини світу. Виявляється зв’язок науки і технічного прогресу. Дається класифікація наук. Аналізується інформаційне забезпечення наукових досліджень. Розглядаються методи наукових досліджень. Показано особливості оформлення результатів наукових досліджень у вигляді наукових робіт. Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, здобувачів. Може бути використаний викладачами вищих навчальних закладів і науковими співробітниками.

Ключові слова: