Основи наукових досліджень: методологія і практика

Переглядів:  811
Індекс: 00697
Основи наукових досліджень: методологія і практика : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / І. В. Тимошенков, В. І. Сідоров, О. М. Нащекіна ; за заг. ред. проф. І. В. Тимошенкова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 252 с.

У навчальному посібнику викладаються теоретичні і практичні питання організації і проведення наукових досліджень. Представлено цілісну концепцію наукового дослідження в соціальних науках, починаючи від обґрунтування його загальнофілософських основ і закінчуючи визначенням конкретних напрямів, форм і методів збору, аналізу, інтерпретації і презентації наукових результатів. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.