Подання знань і операції над ними

Переглядів:  78
ISBN: 
978-966-285-606-4
Індекс: 00714
Подання знань і операції над ними : навчальний посібник / В. М. Куклін. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 164 с.

У книзі викладено значною мірою розвинені в роботах попередників різні способи подання знань ув глобальних базах даних комутативних і некомутативних систем продукцій. Розглянуто формалізовані операції для отримання нових рішень, зокрема способи розширення баз даних, що відповідає процедурам навчання. Основна увага приділяється методам формування на основі математики і математичної логіки мов штучного інтелекту, таких як Пролог і Лісп. Обговорюються особливості застосування нечіткої логіки для створення алгоритмів і штучних нейронних мереж. Представлені технології створення планів для роботів з урахуванням конфліктів цілей. Обговорюються проблеми опису і реалізації семантичних мереж і семантичної павутини. Цікавим є як навчальний посібник для аспірантів і студентів факультетів природничо-наукового профілю та комп’ютерних наук, які вивчають системи штучного інтелекту.