Політична психологія

Переглядів:  997
ISBN: 
978-966-285-270-1
Індекс: 00533
Політична психологія : навчальний посібник для вищої школи / В. В. Москаленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 92 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методологічні та прикладні основи політичної психології, а також розкрито актуальні проблеми вітчизняної політичної психології. Посібник знайомить студентів із багатим фактичним матеріалом щодо визначення предмета, об’єкта, категоріального апарату і загального методичного арсеналу політичної психології, у ньому зосереджується увага на вивченні історії формування та розвитку західної й вітчизняної політичної психології, висвітлюються основні ідеї політико-психологічних теорій, аналізуються проблеми психології політичного індивіда, психології політичної еліти та політичного лідерства, психології мас та масових проявів, електоральної психології тощо. Посібник буде корисним для всіх, хто цікавиться проблемами політичної психології, політичною та соціальною психологією, політологією, політичною соціологією, психологією управління.