Політична регіоналістика

Переглядів:  791
ISBN: 
978-966-623-683-1
Індекс: 00208
Панченко Т. В. Політична регіоналістика : навчальний посібник / Т. В. Панченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 188 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми нової галузі наукового знання – політичної регіоналістики, яка досліджує як особливості макрополітичних процесів на регіональному і місцевому рівнях, так і специфічні аспекти регіонального і місцевого управління, щільно пов’язані з процесами загальнонаціонального масштабу. Значну увагу приділено питанням територіальної організації держави, регіоналізму та регіоналізації, регіональної політики, специфіці інститутів місцевої та регіональної влади, регіональним елітам тощо. Висвітлено актуальні проблеми адміністративно-територіальної реформи, політики регіонального розвитку та становлення місцевого самоврядування в Україні. Для студентів спеціальностей «Соціологія» і «Політологія» та всіх, хто цікавиться політико-регіональними питаннями.