Прикладна психологія

Переглядів:  1358
ISBN: 
978-966-285-208-0
Індекс: 00389
Прикладна психологія : навчальний посібник / В. М. Павленко, І. В. Кряж, О. Л. Луценко та ін. ; за ред. В. М. Павленко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 532 с.

Навчальний посібник містить значний обсяг опрацьованого матеріалу міждисциплінарного змісту. Він охоплює прикладні аспекти таких напрямків сучасної психології, як екологічна психологія, екстремальна психологія, етнопсихологія, патопсихологія, політична психологія, психологія в маркетингу і рекламі, психологія здоров’я, психологія конфліктів, психодіагностика, психофізіологія, психологія малих груп, юридична психологія. Теоретичні положення та зразки прикладних експериментальних досліджень з кожної дисципліни доповнено питаннями для самоконтролю та тестовими завданнями. Зміст підручника відповідає навчальним програмам однойменних дисциплін, які викладаються на кафедрі прикладної психології факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Посібник розраховано в першу чергу на студентів-психологів університетів, які опановують відповідні курси за навчальними планами бакалаврів і магістрів, проте він може бути цікавим і корисним й широкому колу читачів, які цікавляться цією проблематикою.