Проблеми сучасної освіти : збірник науково-методичних праць. – Вип. 5. У 2 ч. : Ч. 2.

Переглядів:  781
ISBN: 
978-966-285-100-7
Індекс: 00275
Проблеми сучасної освіти : збірник науково-методичних праць. – Вип. 5. У 2 ч. : Ч. 2. / укл. Ю. В. Холін, Т. О. Маркова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 180 с.

У збірнику розглядаються загальні питання сучасної освіти, методичні аспекти викладання у вищій школі та впровадження інноваційних освітніх технологій. В окремому розділі представлено кращі випускні роботи слухачів школи педагогічної майстерності. Низка статей присвячена проблемам, які розглядалися на першій університетській науково-практичній конфереції «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє», проведеній Центром електронного навчання 20 лютого 2014 року. Матеріали збірника можуть бути корисними для організаторів освітнього процесу, викладачів, студентів і всіх, кого цікавлять проблеми сучасної освіти.