Профілактика та корекція відхилень поведінки

Переглядів:  1039
Індекс: 00669
Профілактика та корекція відхилень поведінки : навч.-метод. посіб. до самост. роботи студентів / уклад. Н. В. Самойлова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 120 с.

Навчально-методичний посібник знайомить із сучасними теоріями, підходами і методикою організації профілактики залежності від психоактивних речовин, розкриває значення проведення профілактичних заходів з підлітками та молоддю. У посібнику представлено програми профілактичних занять та тренінгів, що можуть бути використані при організації факультативних занять, а також в якості окремих корекційнорозвивальних занять для підлітків і молоді. Матеріали посібника будуть корисні студентам при вивченні курсів «Девіантна поведінка», «Профілактика та корекція відхилень поведінки», а також педагогам, психологам, валеологам, соціальним працівникам.