Розв’язання задач з атомної фізики в курсі загальної фізики

Переглядів:  183
ISBN: 
978-966-285-471-8
Індекс: 00671
Розв’язання задач з атомної фізики в курсі загальної фізики : навчальний посібник / В. М. Дубовик. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 160 с.

Навчальний посібник містить методичні рекомендації до розв’зання задач з атомної фізики, велику кількість розв’язаних задач до кожного розділу, а також задачі для самостійної роботи студентів. Кожна глава містить короткий теоретичний огляд і контрольні питання для самостійної підготовки до практичних занять та рубіжних і підсумкових контролів. Навчальний посібник спрямований на студентів фізичних фахів університетів, які навчаються за напрямом підготовки «Фізика», «Прикладна фізика», «Астрономія», а також буде корисним для студентів природознавчих факультетів.

Ключові слова: