Східні духовні практики як феномен життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві

Переглядів:  960
ISBN: 
978-966-285-498-5
Індекс: 00624
Східні духовні практики як феномен життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві : монографія / О. С. Зубарєв. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 300 с.

У монографії здійснено концептуалізацію східних духовних практик як феномена життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві. Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до аналізу життєвого світу в історико-соціологічній ретроспективі. Значну увагу приділено перспективам соціологічної інтерпретації концепції «дійсного світу життя» М. Бахтіна. Запропоновано методологічну схему дослідження життєвого світу Іншого. Здійснено соціологічну концептуалізацію східних духовних практик як феномена життєвого світу, що ґрунтована використанням феноменологічного категоріально-понятійного апарату, та як феномена полікультурного суспільства завдяки зверненню до концепту культурної форми. На підставі результатів авторського соціологічного дослідження, виконаного в тактиці історії життя, проаналізовано біографічно детерміновані ситуації індивідів, що практикують східні духовні практики, типи мотиваційних контекстів звернення до східних духовних практик, а також східні духовні практики як форми тілесної культури в життєвому світі індивіда.

Ключові слова: