Сторінки мого життя: спогади і роздуми

Переглядів:  393
Індекс: 00742
Сторінки мого життя: спогади і роздуми / М. З. Бердута ; відп. ред. С. І. Посохов ; уклад. бібліогр. С. Б. Глибицька, А. О. Давидова, Ю. Ю. Полякова, В. В. Федоренко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – 112 с.

Видання містить спогади кандидата історичних наук, доцента, заслуженого викладача Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Михайла Захаровича Бердути. Автором схарактеризовані основні етапи його життя: дитинство, служба у військовому оркестрі, робота в театрі, навчання, педагогічна, наукова та громадська робота в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Чимало уваги автор приділив важливим подіям, що відбувалися на історичному факультеті, де він працював на посаді заступника декана історичного факультету протягом двадцяти років. Також у книзі міститься бібліографія творів М. З. Бердути, згадки колег та членів родини про нього, наведено короткі відомості про рід Бердут, а також село Яблучне, де народився автор.