Стратегічні інноваційні орієнтири соціально-економічного розвитку національного господарства

Переглядів:  470
ISBN: 
978-966-285-373-5
Індекс: 00509
Стратегічні інноваційні орієнтири соціально-економічного розвитку національного господарства : монографія / за заг. ред. В. П. Третяк, О. І. Давидова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 244 с.

Досліджено сучасні підходи державного регулювання інноваційної діяльності, виділено проблеми та стратегічні орієнтири управління результатами інноваційної діяльності в Україні, обґрунтовано інноваційні орієнтири реформування системи місцевого самоуправління та децентралізації влади, визначено вплив нових інтеграційних процесів на формування інноваційної моделі розвитку – основи підвищення конкурентоспроможності, надано відповіді на сучасні питання ефективного функціонування соціально-економічного комплексу регіону як основи регіональної соціально-економічної політики держави тощо. Науковців, аспірантів, викладачів, студентів, працівників органів державного та регіонального управління, а також фахівців суб’єктів господарювання.

Ключові слова: