Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід

Переглядів:  3351
ISBN: 
978-966-285-417-6
Індекс: 00571
Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід : колективна монографія / за заг. ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 412 с.

У колективній монографії розкрито сучасний стан, тенденції та особливості розвитку світового ринку готельно-ресторанних послуг. Висвітлено методологічні підходи до дослідження та проектування закладів індустрії гостинності, проблеми інтенсифікації інноваційної діяльності підприємств туристичної індустрії, застосування енергозберігаючого обладнання в закладах розміщення. Охарактеризовано сучасні концепції менеджменту та маркетингу в управлінні підприємствами готельно-ресторанного бізнесу. Досліджено історичні витоки та сучасний стан розвитку ринку готельних послуг в Україні. Для науковців, викладачів, студентів – усіх, хто цікавиться проблемами готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.