Свої, чужі, різні : соціокультурна перспектива сприйняття Іншого

Переглядів:  780
ISBN: 
978-966-623-858-3
Індекс: 00239
Свої, чужі, різні : соціокультурна перспектива сприйняття Іншого : монографія / Юлія Сорока. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 332 с

Соціокультурний підхід застосований в монографії для розгляду феномену сприйняття Іншого в умовах сучасного полікультурного суспільства. Соціальне сприйняття концептуалізоване як специфічна «робота» культури, що дає можливість деконструювати чужого та ворога як найбільш небезпечних для полікультурного суспільства модусів Іншото та відкриває нові напрямки вирішення проблем дискримінацій і відчуження. Пізнавальна перспектива роботи ґрунтована принципами міждисциплінарності та інтегрованості соціологічного бачення з такими формами соціального знання, як повсякденне мислення та мистецтво. Використані в роботі емпіричні дані отримані за допомогою якісних та кількісних соціологічних методів і тематично сконцентровані навколо процесів пострадянських трансформацій та легітимації української культури.