Температурна стійкість переохолодженої рідкої фази в конденсованих плівках

Переглядів:  409
ISBN: 
978-966-285-601-9
Індекс: 00743
Температурна стійкість переохолодженої рідкої фази в конденсованих плівках : монографія / С. В. Дукаров, С. І. Петрушенко, С. І. Богатиренко, В. М. Сухов. – Харків : ХНУ імені В. Н.  Каразіна, 2019. – 212 с.

У монографії узагальнюються дослідження температурних меж існування переохолодженої рідкої фази компонентів нанодисперсних структур. Запропоновано оригінальні in situ методики дослідження переохолоджень під час кристалізації в нанодисперсних системах. Наведено результати багаторічних досліджень особливостей крис-талізації частинок, які знаходяться на різних підкладках, або у складі шаруватих плівкових систем. Виявлено вплив взаємодії на межі розплав - підкладка(матриця), а також умов препарування зразків на величини граничних переохолоджень.