Теоретична і прикладна геоінформатика

Переглядів:  859
ISBN: 
978-966-285-289-9
Індекс: 00545
Теоретична і прикладна геоінформатика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. В. Костріков, К. Ю. Сегіда. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 592 с.

Навчальний посібник присвячений розгляду низки теоретичних та прикладних питань предметної галузі геоінформатики – наукового напряму, який займається вивченням законів, методів і способів накопичення, обробки й передачі геолого-географічної та екологічної інформації за допомогою ЕОМ та інших технічних засобів. Головна мета – викласти основні поняття та ключові положення геоінформатики, розповісти про принципи функціонування та інтерфейсу геоінформаційних систем (ГІС), навести конкретні приклади використання програмного забезпечення ГІС, в тому числі – авторського. Для студентів й аспірантів географічних, геологічних та екологічних спеціальностей, які вивчають основи ГІС-технологій, методи просторового аналізу і геоінформаційного моделювання.